เปิดจำหน่ายบัตร วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. Ticket sales start Tuesday 9th October 2018 at 10.00 AM GMT+7 onwards

ZICO ‘King Of the Zungle’ Tour in Bangkok
กำหนดการแสดง : วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19:00 น.
สถานที่ : บีซีซีฮอลล์ เซ็นทรัลลาดพร้าว
ราคาบัตร : 5,800 / 3,800 / 3,800 และ 2,000 บาท
กำหนดการเปิดจำหน่ายบัตร : วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
ช่องทางการจำหน่าย : https://kingofthezungleinbkk.com/


รายละเอียดและขั้นตอนการจองบัตร (เงื่อนไขและข้อกำหนด)

1. ผู้ที่ต้องการซื้อบัตร จะต้องเข้าไปลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์หลัก https://kingofthezungleinbkk.com/

2. เมื่อเปิดจำหน่ายบัตร ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป มีขั้นตอนการจองบัตร ดังนี้
2.1. Login โดยใช้ User, Password ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
2.2. เลือก โซนที่ต้องการ
2.3. เลือกที่นั่งที่ต้องการ, เลือกวิธีการรับบัตร (รับเองหน้างาน หรือ EMS มีค่าจัดส่ง 50 บาท), กดสั่งซื้อบัตร
2.4. เลือกวิธีการชำระเงิน
2.4.1 (กรณีเลือกชำระด้วยการโอนเงิน) ***แนะนำ*** วิธีนี้จะทำได้แม่นยำที่สุดและไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม ระบบจะสรุปรายละเอียดการซื้อมาให้ กรุณาโอนและแจ้งโอนในเวบไซต์ภายในเวลาที่ระบบกำหนด (ภายใน 4 ชม.) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการจองบัตร ออเดอร์ของท่านจะถูกลบออกจากระบบทันที
2.4.2 (กรณีเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต, เดบิต) จะเข้าสู่ระบบของการตัดบัตร ต่อไป (มีค่า Service Charge เพิ่มเติม 5%)
2.5. เข้าสู่หน้า ‘ตรวจสอบรายการ’ เพื่อแจ้งโอนเงิน หรือ ดูสถานะบัตรของคุณ
2.6. ในการจองบัตร 1 ครั้ง จะสามารถจองได้ครั้งละ 1-2 ใบ ในรอบและโซนเดียวกันเท่านั้น หากต้องการโซนอื่นด้วย ให้ทำการจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง 

3. กรณีเลือกชำระด้วยการโอนเงิน หลังจากที่ผู้จองได้แจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบยอดเงินที่ท่านโอนเข้ามา โดยใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 24 ชม. ผู้จองสามารถตรวจสอบสถานะการจองของท่านได้ที่หน้า ‘ตรวจสอบรายการ’ หากสถานะการจองยังไม่ขึ้น ‘เสร็จสิ้น’ หลังจากเวลาที่แจ้งโอน 24 ชม. กรุณาแจ้งกลับมายังเจ้าหน้าที่ทันที

4. เก็บหลักฐานการโอนเงิน ได้แก่ สลิปโอนเงิน (**แนะนำให้ถ่ายเอกสารหรือถ่ายรูปไว้ป้องกันการเลือนลางหรือสูญหาย) และรหัสจอง ไว้ให้ดี เพื่อนำมาใช้ยืนยันในการรับบัตร และเพื่อป้องกันการแอบอ้าง

5. หลังจากที่ผู้จองกดส่งข้อมูลการจองบัตรแล้ว ผู้จองไม่สามารถแก้ไขข้อมูลและยกเลิกการจองบัตรได้ทุกกรณี และทางทีมงานไม่สามารถทำการคืนเงินได้ หากท่านไม่สามารถมาร่วมชมการแสดง หลังจากที่ได้ซื้อบัตรไปแล้ว

6. ราคาบัตรนี้ ยังไม่รวมค่าออกบัตรพลาสติก ใบละ 20 บาท

7. บัตรคอนเสิร์ตไม่สามารถนำไปขายต่อ ขอคืนเงิน หรือ แลกเปลี่ยนใดๆได้ บัตรเป็นทรัพย์สินของผู้จัดฯ ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์ในบัตรแก่ผู้อื่น หรือนำบัตรชมการแสดงไปจำหน่ายต่อเพื่อหากำไร หรือนำไปแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนทางผู้จัดสงวนสิทธิในการยกเลิกบัตรชมการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ ไม่คืนเงินทุกกรณี

8. ส่วนลดโค้ด 20% ที่ได้รับจาก www.mymusictaste.com สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น สูงสุดที่ 2 ใบ จาก 1 ออเดอร์การสั่งซื้อ ( 1 โซน) เท่านั้น 
- ถ้าท่านเลือกใช้โค้ดในออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่งแล้ว จะไม่สามารถใช้โค้ดซ้ำได้อีก หากท่านไม่แจ้งโอนในออเดอร์ที่ท่านใช้โค้ด จนหมดเวลาแจ้งโอนและออเดอร์ถูกลบ จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การใช้โค้ดนั้นๆ ทันที


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
www.mymusictaste.com
https://mmt.fans/9Vw5
https://kingofthezungleinbkk.com/
https://www.facebook.com/mmtglobal
ติดต่อทีมบัตร Line @PBTicketTeam https://line.me/R/ti/p/%40pbticketteam
kingofthezungleinbkk@gmail.com โทร 062-252-6951, 089-365-2834


++++++++++++++++++++++++

ZICO ‘King Of the Zungle’ Tour in Bangkok
Show Date : Saturday 10th November 2018
Time : 7 PM (Local Time)
Place : BCC Hall Central Ladprao
Ticket Price : 5,800 / 3,800 / 2,000 All seating
Ticket Sale Open : Tuesday 9th October 2018 at 10.00 AM onwards at https://kingofthezungleinbkk.com/

Ticket Information (Terms and Condition)

1. The Ticket Buyers have to apply for membership at https://kingofthezungleinbkk.com/

2. Online Tickets Sale will be opened on Tuesday 9th October 2018 at 10.00 AM onwards
2.1. Login by registered Username and Password
2.2. Choose Seating Zone
2.3. Choose your Seat, Pick up method (Self Pick up or EMS with delivery fee is 50 THB), and click Order. (*Remark; EMS is applicable only buyer who lives in Thailand)
2.4. Choose payment method
2.4.1. Bank Transfer **Recommended** as this is very accuracy and no additional charges
> system will provide all order summary (the Reservation code, Total Payment Value, the Bank Account Details and time frame that the member has to pay for the ticket).
After the payment is made, please DO NOT forget to go back to ‘View Orders’ menu and confirm date/time of money transferred at within the given time frame (within 4 hrs). Otherwise, it will be considered that the member cancel the reservation. So, the reservation will be automatically cancelled from the system. The organizer will not be responsible on this cancellation.
2.4.2. Credit Card, Debit Card > System will redirect to credit card system, Service Charge 5%
2.5. Choose ‘View Order’ menu, to view your ticket status.
2.6. You can reserve up to 2 seats and must be same round and same zone. (If the member would like to reserve other zone, he/she may have additional reservation with the same username.) 

3. For Bank Transfer payment method, after the Buyer confirm the payment details via website. The Ticket Officers will review the payment within 24 hours. The member can check status again after 24 hours submission by login to the View Order menu.
If the purchased ticket status is not confirmed on system then, please kindly contact the ticket officers immediately.

4. Please keep the payment verification i.e. payment slip (**Recommend** the member to take photos or copy the slip to prevent color fading or lost) and Reservation Code in order to collect the ticket(s) and preventing fraud.

5. After the reservation is submitted, the member is not allowed to change any reservation details and cannot cancel the reservation at any cases with no refund.

6. Ticket price is EXCLUDED the issuing plastic cards ticket, 20 THB per ticket

7. Tickets purchased cannot be resold, refunded or exchanged.
Tickets are the property of the Organizer and cannot be transferred or resold for any commercial purposes. The resale of ticket(s) is prohibited. Organizer reserves the right to cancel the ticket with no prior notice and with no refund or other compensation.

8. 20% discount code from www.mymusictaste.com can be used only 1 time with maximum 2 seats per order (limit 1 zone) only
- After you used the code, it cannot be reused again whether that order was cancelled due to order is unpaid

Remark:
For additional inquiry
www.mymusictaste.com
https://mmt.fans/9Vw5
https://kingofthezungleinbkk.com/
https://www.facebook.com/mmtglobal
Ticket Inquiry please contact directly at Line @PBTicketTeam https://line.me/R/ti/p/%40pbticketteam
kingofthezungleinbkk@gmail.com Tel 062-252-6951, 089-365-2834